Wat is een scooter verzekering

Moeilijke woordenlijst

Binnen de verzekeringswereld worden moeilijke woorden gebruikt die je misschien niet veel zeggen. Wij geven je extra informatie over de verschillende begrippen die je op deze website tegenkomt.

Misschien heb je het al gemerkt. Een scooterverzekering afsluiten kan soms best ingewikkeld zijn. Wanneer je op zoek bent naar een scooterverzekering, kom je veel moeilijke woorden tegen. Ingewikkelde termen en moeilijke woorden maken het niet makkelijk om je goed in te lezen.

Een van de langste woorden uit de Nederlandse taal komt uit de verzekeringswereld: aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. Dat staat alleen niet in het woordenboek, omdat je door woorden samen te voegen een woord zo lang kunt maken als je wilt.

Moeilijke termen in makkelijke taal

Ook wij gebruiken wel eens moeilijke woorden om precies te duiden wat er wordt bedoeld. Dit maakt het voor jou alleen niet makkelijker. Om het je makkelijker te maken leggen wij de meest voorkomenden moeilijke termen in duidelijke taal uit. Zo helpen we je veilig op weg naar de beste scooterverzekering.

Een scooterverzekering kun je uitbreiden met een aanvullende dekking. Denk hierbij aan rechtshulp verkeer, opzittendenverzekering of pechhulp. Een uitbreiding heeft invloed op de verzekeringspremie.

Een all-risk dekking dekt vrijwel alle risico's die je met je scooter of bromfiets loopt. Zowel in als buiten het verkeer. Zelfs wanneer de schade je eigen schuld is. Ook schade aan helm, kleding en bagage is verzekerd.

Een goedgekeurd slot dat het keurmerk draagt van Stichting ART. Dit slot is geschikt voor motorfietsen (onderweg). Een slot met ART-keurmerk uit een bepaalde categorie is meestal noodzakelijk om de verzekering af te sluiten. Dit slot heeft 4 ★★★★ sterren.

Sloten voor tweewielers die voldoen aan de gestelde eisen kunnen het Keurmerk krijgen. De sloten zijn ingedeeld in verschillende categorieën zoals de kettingsloten en ringsloten. Hoe meer sterren een slot heeft, hoe hoger de preventieve waarde van het slot en hoe beter hij dus beschermt tegen diefstal.

Een goedgekeurd slot dat het keurmerk draagt van Stichting ART. Dit slot is geschikt voor brom- en snorfietsen. Een slot met ART-keurmerk uit een bepaalde categorie is meestal noodzakelijk om de verzekering af te sluiten. Het slot heeft 3 ★★★ sterren.

Een bromfiets is een gemotoriseerd voertuig op twee wielen en kan worden beschouwd als een tussenvorm van een fiets en een motorfiets. Een bromfiets, voorheen ook wel rijwiel met hulpmotor genoemd, moet een maximale snelheid van 45 kilometer per uur aanhouden.

Een coöperatie is een vereniging van leden met een gemeenschappelijk doel. Volgens een coöperatieve verzekeraar gaat verzekeren uit van de solidariteit binnen een collectief van verzekerden, die allemaal zoveel mogelijk zekerheid willen tegen zo min mogelijk kosten.

dagwaarde

Als je schade hebt veroorzaakt met je scooter of aan je scooter, dan meldt je dit bij je verzekering. Dit heet declareren. Als je goed verzekerd bent, dan maakt de verzekeraar een bedrag naar je over. Hiermee kun je de schade betalen en wordt je schade deels of volledig gedekt. Je valt hierdoor terug in schadevrije jaren.

Een eigen risico is een eigen bijdrage die je als verzekeringnemer zelf betaald bij eventuele schade. De maximale hoogte van dit bedrag is vooraf vastgesteld en is terug te vinden in je polis. Een hoger eigen risico zorgt voor een lagere premie.

Wie zich op grond van zijn geloof of levensovertuiging niet wil verzekeren, kan ontheffing krijgen voor de wettelijk verplichte WA-voertuigverzekering. Het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden, onderdeel van het Waarborgfonds Motorverkeer, verzorgt tegen een bijdrage de registratie van die vrijstelling. De kosten bij schade wordt dan uit eigen zak betaald.

Er wordt bij schade onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken.

Joyriding is het rijden in andermans motorvoertuig, zonder dat je als eigenaar hiervoor toestemming hebt gegeven. In de meeste gevallen heeft de bestuurder geen rijbewijs.

Nieuwe bromfietsen en snorfietsen hebben standaard een kentekenbewijs en een kentekenplaat. Wanneer je scooter of brommer nog geen kenteken heeft, dan dien je een kenteken aan te vragen bij de RDW. De RDW zorgt voor de registratie en uitgifte van de kentekens en kentekenbewijzen.

Letselschade is schade die je door lichamelijke verwondingen of psychische problemen hebt opgelopen. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van een incident. De vergoeding van deze schade heet smartengeld.

Een motorfiets, of kortweg motor, is een gemotoriseerd voertuig op twee of drie wielen, eventueel met een zijspan of aanhangwagen.

Motorvoertuigen zijn in de definitie van het Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens, alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen (inclusief snorfietsen), fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Een motorvoertuig op twee wielen, al dan niet voorzien van een zijspan of aanhangwagen. Een motorfiets met zijspan valt onder de categorie 'Motorvoertuig op meer dan twee wielen'. Bestuurders van een motorfiets hebben het rijbewijs A nodig en hebben een helmplicht.

Letterlijk betekent het: geen schadeclaim. Wanneer je verzekerd bent en de verzekeraar heeft geen schade betaald. Je verzekeraar beloont je dan voor het aantal schadevrije jaren. Wanneer je geen schade hebt ingediend bij je verzekering, dan hoeft de verzekeraar ook geen kosten te maken. Op deze manier krijgt je meer no-claim korting.

Dit is een korting op de premiekosten van je scooterverzekering. Ieder verzekeringsjaar dat je geen schade claimt, bouw je een schadevrij jaar op. Het aantal schadevrije jaren bepaalt de hoogte van je no claim korting. Hoe hoger het aantal schadevrije jaren, hoe hoger je no claim. En een hogere no claim korting betekent een goedkopere scooterverzekering.

Met deze verzekering ben je samen met andere opzittenden verzekerd van een uitkering als er na een verkeersongeval sprake is van invaliditeit of overlijden. De verzekerde bedragen zijn wel beperkt tot een bepaalde hoogte.

Wanneer je overstapt, betekent dit dat je wisselt van verzekering. Bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over je huidige scooterverzekering. Als je wilt overstappen is het van belang om je huidige verzekering op te zeggen en direct een nieuwe verzekering af te sluiten. Je bent namelijk verplicht om minimaal WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd te zijn.

Pechhulp is een breng- en haalservice van een verzekeraar. Hiermee ben je verzekerd van hulp wanneer je onderweg in Nederland niet verder kunt. Denk aan een aanrijding of bij pech onderweg. Ook bij vergeten sleutels en een lege tank. De verzekeraar zorgt voor het vervoer van jou en je scooter. Bijvoorbeeld naar je woonadres of een reparateur. Vaak is deze service altijd te bereiken: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Het polisblad is onderdeel van de polis. Op het polisblad staan specifieke gegevens die voor de betreffende verzekering gelden. Bijvoorbeeld voor de verzekering van je scooter. Dit zijn gegevens over jou als verzekerde. Je naam en adres, maar ook gegevens over je scooter, het verzekerde bedrag, de premie en het eigen risico.

Poliskosten zijn de administratieve kosten die een verzekeraar aan jou in rekening brengt. De administratieve kosten bestaan vaak uit de kosten voor het opmaken van je polis. Vaak zijn dit eenmalige kosten.

Deze dekking biedt juridische bijstand. Wanneer jij of je passagier betrokken raakt bij een juridisch conflict, dan wordt rechtshulp gedekt binnen de verzekering. Bijvoorbeeld wanneer je onbedoeld betrokken raakt bij een ongeval. Maar ook wanneer je een geschil hebt met je garage. Zo ben je in veel gevallen verzekerd van deskundige juridische bijstand voor je eigen voertuig.

Schadevrije jaren zijn de jaren dat je geen schade hebt geclaimd bij je verzekeraar. Voor elk jaar dat je geen schade claimt, bouw je één schadevrij jaar op. Wanneer je wel schade claimt, verlies je schadevrije jaren. De premie die je maandelijks of jaarlijks betaalt aan je verzekeraar wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid schadevrije jaren die je hebt opgebouwd.

Een scooter is een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. De voeten worden tijdens het rijden naast elkaar geplaatst tussen stuurinrichting en zitplaats. Volgens de Rijksoverheid is de term scooter geen wettelijke categorie. Scooter is de algemene benaming van de volgende voertuigen: motorfiets, bromfiets en snorfiets

Scooter accessoires kunnen je helpen om veilig en comfortabel te rijden. Denk aan helmen, onderhoudsmiddelen en een beugelset die je scooter beschermt als hij omvalt. Veiligheidsaccessoires als kettingsloten, remschijfsloten of stuursloten. Of opbergaccessoires zoals koffers en achterdragers. Maar ook stuurhandschoenen voor de winter en windschermen.

Met scooterverzekering verzeker je jezelf minimaal voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheid (WA). De WA dekt in elk geval de schade die je met je scooter aan derden toebrengt. Deze verzekering geldt voor voertuigen met een gele of blauwe nummerplaat.

Wanneer je verzekerd bent en de verzekeraar heeft geen schade betaald. Je verzekeraar beloont je dan voor het aantal schadevrije jaren. Wanneer je geen schade hebt ingediend bij je verzekering, dan hoeft de verzekeraar ook geen kosten te maken. Op deze manier krijgt je meer no-claim korting.

Een verzekering is een juridische en wederzijdse overeenkomst tussen twee partijen. Enerzijds de verzekeringnemer. Dit ben jij zodra je een verzekering hebt afgesloten. En anderzijds de verzekeraar, het bedrijf waar je een verzekering kunt afsluiten.

Wat is een verzekeringnemer? Een verzekeringnemer Is de persoon die een verzekering aanvraagt bij de verzekeraar. Dit hoeft niet persé de hoofdverzekerde of een verzekerde te zijn.

Deze verplichte verzekering vergoed de schade die je veroorzaakt bij anderen. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De WA verzekering is de minimale scooterverzekering die nodig is als eigenaar van een voertuig. Degene op wiens naam het voertuig staat is verplicht de WA verzekering af te sluiten. Dus ook wanneer je er zelf niet op rijdt.

Naast de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) kun je ook kiezen voor een uitgebreidere WA + Beperkt Casco. Deze verzekering dekt alles wat ook binnen de basis WA verzekering valt. Deze verzekering dekt ook schade veroorzaakt door diefstal, brandschade of schade die veroorzaakt wordt door een storm. Vaak is schade door vandalisme ook meeverzekerd. De kosten voor deze verzekering zijn hoger dan de basis WA verzekering.

De WAM is een verplichte verzekering die iedereen moet afsluiten wanneer je met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt. Zelfs als je niet aan het verkeer deelneemt, blijft de verzekeringsplicht bestaan zolang er een kenteken op je naam staat.

De kosten van je scooterverzekering is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals je leeftijd, woonplaats, het type scooter en het aantal schadevrije jaren dat je misschien al hebt opgebouwd. Daarnaast is de hoogte van de premie afhankelijk van de dekking en je eigen risico. Je kunt kiezen uit drie varianten van de scooterverzekering: WA (wettelijke aansprakelijkheid) , WA+ (Beperkt casco) of All Risk (Volledig casco).

Dit betekent letterlijk: de romp, de schil). In het geval van een verzekering voor je scooter betekent dit dat het gaat om je scooter. Een cascoverzekering verzekert de kosten van het voertuig. De verzekering dekt schade aan deze voertuigen zelf. Maar niet meegevoerde goederen en opzittenden.

Deze dekking biedt juridische bijstand. Wanneer jij of je passagier betrokken raakt bij een juridisch conflict, dan wordt rechtshulp gedekt binnen de verzekering. Bijvoorbeeld wanneer je onbedoeld betrokken raakt bij een ongeval. Maar ook wanneer je een geschil hebt met je garage. Zo ben je in veel gevallen verzekerd van deskundige juridische bijstand voor je eigen voertuig.

Een scooter is een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. Een bromfiets of snorfiets is dus hetzelfde als een scooter. Ook de motorfiets of motor valt onder de categorie scooters. Deze drie tweewielers worden daarom ook wel motor-, brom- of snorscooter genoemd.

De Stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. Hiervoor is het Keurmerk ontwikkeld waarmee de betere preventieve middelen kunnen worden onderscheiden.

De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid. De naam RDW is oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar dat is niet langer de officiële naam.

Een kenteken is een identificatiemiddel voor voertuigen, bestaande uit een op de scooter bevestigde kentekenplaat met een letter- en cijfercombinatie en een bijhorend kentekenbewijs. Het kan ook gaan om voertuigen zoals auto`s, bromfietsen, aanhangwagens, motoren, snorfietsen en vrachtwagens.

Er is sprake van total loss als het technisch gezien niet meer mogelijk is de schade te herstellen. Bijvoorbeeld wanneer het chassis of de carrosserie zodanig is vervormd, dat deugdelijk herstel door reparatie of vervanging niet meer mogelijk is.

Er wordt bij schade onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk hierbij aan reparatiekosten, dagwaarde van je scooter, medische kosten, verlies van verdienvermogen of kosten voor huishoudelijk hulp.

Een bonus-malus ladder is een tabel die verzekeraars gebruiken om de no-claim korting van je scooterverzekering te bepalen. De korting die je ontvangt wordt bepaalt door het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd. Hoe hoger je op de ladder staat, hoe meer no-claim korting. Elke verzekeraar heeft een eigen bonus-malus regeling.

Lees ook eens

All-risk scooter verzekering

De premie van de All Risk verzekering is daarom de hoogste van de drie soorten scooter verzekeringen. Vaak heeft deze verzekering ook een eigen risico. Dit...